注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

听绿色的声音

——每天都有一份好心情

 
 
 

日志

 
 

四年级下册易错词语大集合  

2010-06-12 23:03:12|  分类: 教育教学 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

wú  xiá          dòng tíng        kuò  sàn         tún  bù    wān   yán         yī jù
(  ) (  )(  )(  )(  )(  )
   jǐn duàn     qì zhòng      kuì zèng        dān wù          chén  jì          chén jìn
(  )(  )(  )(  )(  )(  )
bào yuàn      gǔ lì         fǎn huí     fǎn  huǐ            bǔ jiù    qīng lǎng
(  )(  )(  )(  )(  )(   )
kǎi xuán  ā yí      mó gu     shēn yín      mí màn   wēixié  shāo huǐ
(            )    (      ) (       )    (  )(  )( ) (  )
liú lián hú xiàn   quán lì      bù qū   zhèn hàn   yí hàn          zāo ta  

(    )(      )   (       )       (      )         (        )   (  )(  )
zūn cóng   qīng xī    sāo rǎo cán kuì   zhuāng shì    biàn lùn   xìn fèng
(      )     (      ) (      )     (      ) (       ) (       )  (      )
róng xǔ  zhì yǒu   dàn shēng   bào qiàn gǎn  chù      qī zǐ chéng fá
(     )  (      )(           )    (      ) (       ) (      )(      )
ráo shù   guī ju   qǐ shì         y í tài duān zhuāng      qì jí bàihuài
(  )(  )(   )(   )  (    )
zhí qìn fèi fǔ         yá bāo chū fàng    cǐ qǐ bǐ luò  shuǐ píng rú jìng
(    )(   ) (   )(    )
fēng luán xióng wěi bá dì ér qǐ  pí bèi bù kān shǎng xīn yuè mù
(                      ) (            )      (            )         (               )
kē kē bàn bàn       rè lèi yíng kuàng  shǒu bù shì juàn  qīng ér yìjǔ 

(   )(    )(     )(           )
mèng mèi  yǐqiú     zǒu jiē chuàn xiàng   héng qīshù bā yǒng zhù rén jiān
(                     )(                )           (             )           (             )
dǎn dà wàng wéi
(    )

  评论这张
 
阅读(275)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018